Yayin İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezalar konusunda AB Rehber İlkeleri

589
İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezalar konusunda AB Rehber İlkeleri
Avrupa Birliği Konseyi
Temel Prensip
Avrupa Birliği
2008
Bu İlke Kuralları'nın amacı; AB’ye, tüm dünyada işkence ve kötü muameleyi önlemek ve ortadan kaldırmaya yönelik çabaları desteklemek ve kuvvetlendirmek üzere çok taraflı insan hakları forumlarında ve üçüncü ülkeler ile her seviyede kullanılacak işlevsel bir araç oluşturmaktır. Bu İlke Kuralları'nda “işkence” terimi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaların Önlenmesine Dair Sözleşmenin 1. maddesinde verilen tanım çerçevesinde kullanılmıştır. Bu İlke Kuralları bağlamında, kötü muamele kavramı, bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar veren bedensel cezalar da dâhil olmak üzere, tüm zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaları kapsamaktadır. İşkence ve kötü muameleye ilişkin kaygıları ortaya koymak işbu İlke Kuralları'nın temel amacı olsa da, ilke kuralları daha genel olarak AB’nin insan hakları politikasının pekiştirilmesine de destek olmaktadır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Birliği
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.