Yayin Üçüncü Ülkelerle İnsan Hakları Diyalogları konulu AB Rehber İlkeleri

590
Üçüncü Ülkelerle İnsan Hakları Diyalogları konulu AB Rehber İlkeleri
Avrupa Birliği Konseyi
Temel Prensip
Avrupa Birliği
2009
Konsey, Avrupa Birliği’nin insan hakları ve demokratikleşme politikasının uyumluluğuna ve tutarlılığına çok değerli bir katkı sağlayan, 8 Mayıs 2001 tarihli, AB’nin üçüncü ülkelerde insan hakları ve demokrasiyi desteklemedeki rolü hakkındaki Komisyon bildirgesini, 25 Haziran 2001 tarihli kararında memnuniyetle karşılamıştır. Konsey, kararında tutarlılık ve uyumluluk ilkelerine, tüm faaliyetlere insan hakları boyutunun dahil edilmesine, politikalarının şeffaflığına ve öncelik verilecek alanların belirlenmesine bağlılığını tekrarlamıştır. Konsey’in bu kararlarının uygulama süreci bağlamında, Konsey’in İnsan Hakları Çalışma Grubu (COHOM), coğrafi çalışma ortakları, Kalkınma İşbirliği Çalışma Grubu (CODEV) ve demokrasinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün desteklenmesi ile insan hakları ve temel özgürlüklere saygı hakkında tedbirler Komitesi ile istişarede bulunarak insan hakları diyaloğu hakkında İlke Kuralları'nı oluşturmayı taahhüt etmiştir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Birliği
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.