Yayin Yüzde Bin Dört Yüz: Kadın, Şiddet ve Medya (Sergi Broşürü)

591
Yüzde Bin Dört Yüz: Kadın, Şiddet ve Medya (Sergi Broşürü)
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Görsel İşitsel Materyal
Ankara
2011
Yüzde Bin Dört Yüz: Kadın, Şiddet ve Medya Yerleştirme Sergisi broşürü
Görsel İşitsel Materyaller
Posterler
Kadın Hakları
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.