Yayin Bilgi Notu - Ölüm Cezasının Kaldırılması

592
Bilgi Notu - Ölüm Cezasının Kaldırılması
AİHM Basın Birimi
Bilgi Notu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
2012
AİHM Basın Birimi tarafından hazırlanan Ölüm Cezasının Kaldırılması konulu bilgi notu.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Fiziksel ve Zihinsel Bütünlüğün Korunması Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.