Yayin Bilgi Notu - Serbest Seçim Hakkı

596
Bilgi Notu - Serbest Seçim Hakkı
AİHM Basın Birimi
Bilgi Notu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
2012
AİHM Basın Birimi tarafından hazırlanan Serbest Seçim Hakkı konulu bilgi notu.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Seçme ve Seçilme Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.