Yayin AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2 - Ünal Tekeli/Türkiye Kararının Uygulanması

60
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2 - Ünal Tekeli/Türkiye Kararının Uygulanması
Hülya Üçpınar, Avukat
Raporlar
Ankara
2013
İHOP tarafından yürütülen "AİHM Kararlarının Uygulanmasının izlenmesi" Programı kapsamında hazırlanan bu izleme raporu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine sunulmuştur. Raporun Konusu, "kadının evlilik öncesi soyadını kullanması ve aile soyadının belirlenmesine ilişkin iç hukuk düzenlemelerini 8. madde ile güvence altına alınan hakka, meşru olmayan bir biçimde ve kadın aleyhine bir ayrımcılık yaratarak müdahale edildiğine ve sonuç olarak farklı muamele bağlamında 14. Maddenin ihlal edildiğine yönelik kararın Türkiye iç hukuk sisteminde nasıl uygulandığına ilişkindir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Kadın Hakları
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.