Yayin AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 1 - Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye Kararının Uygulanması

61
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 1 - Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye Kararının Uygulanması
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak
Raporlar
Ankara
2013
Alevi bir aile tarafından AİHM'e götrülen davada AİHM, “din kültürü ve ahlâk bilgisi” konusunda verilen eğitimin nesnellik ve çoğulculuk ölçütlerini karşıladığının ve özellikle başvuranların özel durumunda, Eylem Zengin’in Alevi inancına mensup babasının, ders programında eksik olduğu açıkça görülen dini ve felsefi kanaatlerine saygı gösterdiğinin söylenemeyeceği kanaatine" ulaşmıştır. İnsan Hakları Ortak Platformu AİHM Kararlarının Türkiye'de uygulanmasının İzlenmesi Programı kapsamında bu İzleme Raporunu hazırlamış ve Avrupa Konseyi bakanlar Komitesine sunmuştur.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.