Yayin Bilgi Notu - Romanlar ve Göçerler

614
Bilgi Notu - Romanlar ve Göçerler
AİHM Basın Birimi
Bilgi Notu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
2012
AİHM Basın Birimi tarafından hazırlanan Romanlar ve Göçerler konulu bilgi notu.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.