Yayin "Din Eğitimi" ile ilgili Ulusal Mevzuat Taraması Sonuçları

626
"Din Eğitimi" ile ilgili Ulusal Mevzuat Taraması Sonuçları
Eğitim Reformu Girişimi
Raporlar
İstanbul
2008
Eğitim Reformu Girişimi tarafından yürütülen "Eğitimde Haklar" projesi kapsamında Ocak 2008 tarihinde yayınlanmış olan "Din Eğitimi" konulu mevzuat taraması.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Eğitim Hakkı
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.