Yayin Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Gölge Raporu

629
Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Gölge Raporu
Kadının İnsan Hakları (KİH) – Yeni Çözümler Vakfı - Türk Ceza Kanunu Kadın Platformu
Gölge Rapor
Türkiye
2005
Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Gölge Raporu
Raporlar
Ulusal STK raporları
Kadın Hakları
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.