Yayin "Sanık Öğüten Çarklar" İnsan Hakları Açısından Türkiye'de Ceza Adalet Sistemi

635
"Sanık Öğüten Çarklar" İnsan Hakları Açısından Türkiye'de Ceza Adalet Sistemi
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV); Osman Doğru
Raporlar
İstanbul
2011
Osman Doğru tarafından hazırlanan elinizdeki bu rapor, Türkiye’deki ceza adalet sisteminin sanık hakları açısından sorunlu boyutlarını, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi hukukundaki durum ile karşılaştırarak ele alıyor. Bu çerçevede incelenen konular arasında, şu başlıklar mevcut: suçlamalar olmaksızın yapılan tutuklamalar; yargılama öncesi uzun süreli tutukluluklar ve uzun süren yargılamalar; sanıkların hukuki danışmanlığa erişiminin engellenmesi ve iddianamelerin yasa dışı yollardan elde edilen kanıtlara dayalı olarak hazırlanması. Raporda ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Yargı Reformu Stratejisi’nde bu konuların ele alınış biçimi eleştirel bir bakışla inceleniyor ve siyasa önerilerinde bulunuluyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.