Yayin Türkiye’de İnsan Hakları İdari Yapılanması

636
Türkiye’de İnsan Hakları İdari Yapılanması
Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2005
2005 yılında düzenlenen İnsan Hakları Ulusal Kurumları: Dünya ve Türkiye başlıklı Uluslararası Konferans katılımcılarıyla paylaşılmak üzere hazırlanmış olan kitapçıkta yer alan Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi tarafından yazılan Türkiye’de İnsan Hakları İdari Yapılanması konulu metin.
Yazı
Köşe Yazısı/İnceleme
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.