Yayin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu (Dördüncü İzleme Dönemi)

650
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu (Dördüncü İzleme Dönemi)
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Nihai Gözlem Raporu
Avrupa Konseyi
2011
Bu rapor, açıkça aksi belirtilmediği takdirde, 30 Nisan 2010 tarihi itibarıyla mevcut durumu kapsamaktadır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI)
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Göçmenler/Yabancılar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.