Yayin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ECRI Ülke İncelemeleri Yöntemi Türkiye Raporu

651
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ECRI Ülke İncelemeleri Yöntemi Türkiye Raporu
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Nihai Gözlem Raporu
Avrupa Konseyi
1999
Bu rapor, ECRI'nin Türkiye'ye ilişkin analizini ve önerilerini içermektedir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI)
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.