Yayin İnternet ve Daha Geniş Dijital Dünyada Hukukun Üstünlüğü: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Tarafından Yayımlanan Tematik Belge Özet ve Komiser’in Tavsiyeleri

652
İnternet ve Daha Geniş Dijital Dünyada Hukukun Üstünlüğü: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Tarafından Yayımlanan Tematik Belge Özet ve Komiser’in Tavsiyeleri
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri & Douwe Korff
Raporlar
Avrupa Konseyi
2014
Tematik Belgeler önemli güncel insan hakları meseleleri hakkında tartışmaya ve düşünmeye katkıda bulunmak amacıyla insan Hakları Komiserliği tarafından yayımlanır. Birçoğunda söz konusu meselelerle ilgili Komiser’in Tavsiyeleri de yer alır. Bu Tematik Belge Profesör Douwe Korff (Visiting Fellow, Yale Üniversitesi (Information Society Project) ve Oxford Martin Associate, Oxford Martin School, Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık) tarafından hazırlanmıştır. Kendisi ve Komiser ayrıca EDRi’den (European Digital Rights) Joe McNamee’ye bu tematik belgenin taslak metnine, özellikle de kolluk hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ilgili yaptığı çok faydalı yorumlar ve ilaveler için teşekkür eder.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Komiseri
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.