Yayin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Üçüncü Türkiye Raporu

655
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Üçüncü Türkiye Raporu
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
Nihai Gözlem Raporu
Avrupa Konseyi
2004
Ülke bazındaki üçüncü dönem raporları, ECRI’nin önceki raporlarındaki başlıca tavsiyelerin “uygulanması” eksenine oturmuştur. Raporlar, bu tavsiyelerin benimsenerek uygulanıp uygulanmadıklarını inceler ve eğer uygulanıyorlarsa bunun ne derecede etkin olduğunu ele alırlar. Üçüncü dönem raporları aynı zamanda her ülkenin kendine özgü durumuna göre seçilen kimi “özel konuları” ele alarak, her bir yeni raporda daha da ayrıntılı olarak incelerler.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI)
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.