Yayin “Adalet Biraz Es Geçiliyor…”: Demokratikleşme Sürecinde Hâkimler ve Savcılar

659
“Adalet Biraz Es Geçiliyor…”: Demokratikleşme Sürecinde Hâkimler ve Savcılar
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV); Mithat Sancar, Eylem Ümit Atılgan
Raporlar
İstanbul
2009
Başta silahlı kuvvetler, yargı ve emniyet olmak üzere neredeyse bütün bürokrasinin hem zihniyet hem de organizasyon ve işlevler açısından yeniden yapılandırılması zorunlu gözüküyor. Dolayısıyla “Algılar ve Zihniyetler” dizisinin bundan sonraki çalışmaları kurumları ele alıyor. Yargıyı kuşatan zihinsel çerçeveyi farklı boyutlarıyla sunmayı hedefleyen ilk proje, meseleye dört açıdan yaklaşıyor. Elinizdeki bu ilk kitap savcı ve yargıçların zihniyetine, onların devlet, adalet ve hak kavramlarına nasıl yaklaştıklarına ışık tutmaya çalışıyor. Sonraki çalışmalar ise bir yandan toplumun aynı kavramlara nasıl baktığını irdeleyecek, bir yandan da medyanın yargı süreçlerini yansıtma biçimlerine ve nihayet Türkiye’de yargının ideolojik zeminine bakacak.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.