Yayin BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 1

662
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 1
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2014
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin de özel olarak teminat altına aldığı, BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Komite’nin “Yasa Önünde Eşit Tanınma” konulu 12. maddesini içeren 2014 tarihli 1 No’lu Genel Yorumu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.