Yayin BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 3

663
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 3
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2016
Bu genel yorum, Engelli Hakları Komitesi tarafından, Taraf Devletlerin kendi raporlama yükümlülüklerini ve 54-57 numaralı parağraflardaki çalışma yöntemlerini yerine getirmelerini desteklemek niyetiyle, Sözleşmenin çeşitli madde ve hükümlerine dayanan genel yorumlar hazırlayabileceğini bildiren Komitenin işleyiş kurallarına ilişkin Kural 47’ye uygun bir şekilde hazırlanmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.