Yayin BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 4

664
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 4
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2016
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Komite’nin 25 Kasım 2016 tarihinde dolaşıma soktuğu 4 No’lu Genel Yorum ise içermeci eğitim hakkını konu edinmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.