Yayin BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 5

665
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 5
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2017
Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme Madde 19 engelli tüm kişilerin bağımsız yaşama ve topluma dâhil olma haklarını, yaşamlarını seçme ve kontrol etme özgürlüklerini tanır. Maddenin kaynağında tüm insanların eşit olarak insan onuru ve haklarına sahip olarak doğdukları ve her bir insan hayatının eşit değerde olduğu temel insan hakları ilkesidir. İşbu genel yorum Taraf Devletlere Madde 19’un uygulanmasında ve Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirme hususunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Öncelikle her bireyin bağımsız yaşama hakkından yararlanmasını ve topluma dâhil olmasını sağlama yükümlülüğü dikkate alınmıştır, ancak Sözleşmenin diğer hükümleriyle de ilgilidir. Madde 19, Sözleşmenin en geniş kapsamlı ve birçok alana hitap eden hükümlerinden biridir ve Sözleşmenin tam olarak uygulanabilmesi için ayrılmaz bir bir unsur olarak görülmelidir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.