Yayin BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 6

666
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 6
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2018
Komite tarafından geride bıraktığımız Şubat – Mart döneminde kabul edilen 6 No’lu Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Hakkında Genel Yorum taraf devletlerin ayrımcılık yasağı ve eşitlik yükümlülüklerini Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtildiği şekilde açıklığa kavuşturmaktır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.