Yayin BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 7

667
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 7
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2018
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi tarafından 21 Eylül 2018’de yayımlanan Engelli Çocuklar da Dâhil Olmak Üzere Engellilerin Temsilci Örgütleri Aracılığıyla Sözleşme’nin Uygulanması ve İzlenmesine Katılımı Hakkında 7 No.lu Genel Yorumu‘nun ilk taslağının Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yapılan gayri resmi çevirisi 25 Ekim 2018’de yayımlanmıştı. Bu belge, Komite’nin Genel Yorum’un son halinin çeşitli değişikliklerle 9 Kasım 2018 tarihinde yayımlaması üzerine kontrol edilerek düzeltilmiş çevirimizin son halidir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Göçmen İşçilerin Hakları Komitesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.