Yayin Türkiye’ye Sorulan Sorular: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi 10. Ön Oturumu

668
Türkiye’ye Sorulan Sorular: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi 10. Ön Oturumu
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi
Nihai Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2018
BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’yi imzalayan taraf devletler, her dört yılda bir Komite’ye rapor sunmak ile yükümlüdür. Türkiye, Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’yi 2009 yılında onaylamış olup, ilk raporunu 2015 yılında Komite’ye sunmuştur. Komite, ayrıca, her raporlama sürecinde, Sözleşme’de de hükmedildiği üzere sivil toplum ile engelli temsilci örgütlerinin katılımını desteklemekte, bu nedenle farklı sivil toplum örgütlerine rapor veya bilgi sunma olanağı tanımaktadır. Temmuz ayı içerisinde, Komite, 10. Ön Oturumu’na hazırlık olarak, Taraf Devletler’e yöneltilecek soru listesine katkıda bulunma amaçlı sivil toplum örgütlerinden soru listesi teklifleri istemiştir. ESHID de, çalışma alanları kapsamında soru listesi teklifi yollamıştır. Komite, gelen teklifleri değerlendirip 26 Eylül’deki 10. Ön Oturumu’nda Türkiye’ye sorularını sunmuştur. Engelli Hakları Komitesi’nin 26 Eylül’de gerçekleştirdiği 10. Ön Oturumu’nda Türkiye’ye sunduğu soru listesinin gayrıresmi çevirisini ve Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından sunulan soru tekliflerini bu belgede bulabilirsiniz
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.