Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no.1: Devletlerin Raporlama Faaliyetleri

669
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no.1: Devletlerin Raporlama Faaliyetleri
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1981
Taraf Devletler, Sözleşme'nin 40. maddesi çerçevesinde, Sözleşme'nin ilgili taraf Devletler açısından yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde ve daha sonraki zamanlarda Komite’nin bu yönde bir talebi olduğu takdirde, Komite'ye rapor sunmakla yükümlüdür.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.