Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no.2: Raporlama İlkeleri

670
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no.2: Raporlama İlkeleri
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1981
Komite, kendisine sunulan bazı raporların çok kısa olması nedeniyle, raporların kapsam ve içeriğine ilişkin rehber ilkeleri geniş¬letme ihtiyacı duymuştur. Rehber ilkeler, raporların yeknesak şekilde teslimine, Komite ve taraf Devletlerin Sözleşme'de yer alan hakların kabulüne ilişkin olarak bir ülkedeki durumu gözlemlemesine olanak tanımaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.