Yayin BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 3: Sözleşme'nin İç Hukukta Uygulanması

671
BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 3: Sözleşme'nin İç Hukukta Uygulanması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1981
Komite, Sözleşme'nin 2. maddesinin çizdiği çerçeve doğrultusunda, Sözleşme'nin iç hukukta uygulanması yönteminin belirlenmesinin Devletlerin tercihine bırakıldığını belirtmektedir. Komite'ye göre, Sözleşme'nin iç hukukta uygulanması açısından sadece anayasal faaliyet¬ler veya yasama faaliyetleri yeterli değildir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.