Yayin BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 4: Erkek ve Kadınların Medeni ve Siyasi Haklardan Eşit Yararlanması

672
BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 4: Erkek ve Kadınların Medeni ve Siyasi Haklardan Eşit Yararlanması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1981
Sözleşme’nin 3. maddesine göre, taraf Devletler Sözleşme'de yer alan bütün medeni ve siyasi haklardan erkeklerin ve kadınların eşit yararlanmasını güvence altına almakla yükümlüdürler.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.