Yayin BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 5: "Derogasyonlar"

673
BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 5: "Derogasyonlar"
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1981
Sözleşme'nin 4. maddesi, bazı taraf Devlet raporlarının değerlendirilmesinde, Komite açısından sorunlara neden olmuştur. Bir ulusun ha¬yatını tehdit eden olağanüstü bir durum sözkonusu olduğunda ve bu olağanüstü durum resmen ilan edildiğinde, taraf Devlet sadece duru¬mun gerektirdiği ölçüde belirli bazı yükümlülüklerini askıya alabilir veya yükümlülüklerinden ayrılan tedbirler alabilir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.