Yayin BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 6: Yaşama Hakkı

674
BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 6: Yaşama Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1982
Sözleşme’nin 6. maddesi çerçevesinde düzenlenen yaşama hakkı tüm Devlet raporlarında yer almaktadır. Ulusun hayatını tehdit eden hallerde dahi (4. madde) bu haktan derogasyon mümkün değildir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Yaşam Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.