Yayin BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 7: İşkence, Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Küçük Düşürücü Muamele ya da Cezalandırmanın yasaklanması

675
BM Insan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 7: İşkence, Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Küçük Düşürücü Muamele ya da Cezalandırmanın yasaklanması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1982
Taraf Devlet raporlarının incelenmesi safhasında Komite üyeleri, her şeyden önce İşkence, zalimane, insanlık dışı ya da küçük düşürücü muamele ya da cezalandırmayı yasaklayan 7. madde çerçe¬vesinde daha geniş bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Komite, 4. maddenin 1. paragrafında belirtilen olağanüstü hal durumlarında dahi bu hük¬mün 4. maddenin 2. paragrafı kapsamı içinde yer alması nedeniyle, derogasyonun mümkün olmadığı hükümlerden biri olduğunu hatırlat¬mak istemektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.