Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 8: Kişi Özgürlüğü ve Güvenlik Hakkı

676
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 8: Kişi Özgürlüğü ve Güvenlik Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1982
Kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkını düzenleyen 9. madde, taraf Devlet raporlarında genellikle dar biçimde anlamlandırılmaktadır ve bu nedenle raporlarda bu konuya ilişkin eksik bilgi verilmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.