Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 9: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Herkese İnsanca Davranılması

677
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 9: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Herkese İnsanca Davranılması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1982
Sözleşme'nin 10. maddesinin 1. paragrafına göre, özgürlüklerinden yoksun bırakılan herkese insanca ve kişinin doğuştan sahip oldu¬ğu onura saygı gösterilerek davranılır. Ancak, taraf Devlet raporlarının hepsi maddenin bu paragrafına ilişkin uygulamalara yer vermiş değildir. Komite’nin görüşüne göre, taraf Devlet raporlarının bu hakkın kullanıl¬masına yönelik tedbirlerle ilgili kesin bilgi vermesi gereklidir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.