Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 10: Düşünce özgürlüğü

678
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 10: Düşünce özgürlüğü
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1983
1. paragraf, herkesin "kimsenin müdahalesi olmadan istediği düşünceye sahip olma hakkının korunmasını" gerektirmektedir. Sözleşme, bu hakka dair herhangi bir istisna veya sınırlandırmaya izin vermemektedir. Komite, 1. paragrafla ilgili olarak taraf Devletlerden gelecek bilgileri memnuniyetle karşılayacaktır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.