Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 11

679
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 11
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1983
Taraf Devlet raporlarının hepsinin Sözleşme'nin 20. maddesinin uygulanmasıyla ilgili yeterli bilgi verdiği düşünülmemektedir. 20.maddenin içeriğinden anlaşılacağı üzere, taraf Devletler maddede be¬lirtilen eylemleri engelleyecek gerekli yasama tedbirlerini almalıdır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.