Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 12: Kendi Kaderini Tayin Hakkı

680
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 12: Kendi Kaderini Tayin Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1984
Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaçlan ve ilkelerine uygun olarak, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 1. maddesi bütün halkların kendi kaderlerini tayin etme haklarını tanır. Kendi kaderini tayin hakkı özel öneme haizdir; çünkü bu hakkın hayata geçirilmesi bireysel insan haklarına uyma ve bu hakların gelişti¬rilmesi ve güçlenmesi açısından gerekli bir şarttır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.