Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 13: Adaletin Sağlanması

681
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 13: Adaletin Sağlanması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1984
Komite, Sözleşme’nin 14. maddesinin içeriğinin kolayca anlaşılır olmaması nedeniyle, hükmün farklı yönlerinin ayrıca yorumlan¬masına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekmek istemektedir. Maddenin amacı, adaletin tesisini sağlamaktır ve bu sonuca ulaşmak için madde-de mahkemeler ve yargı organları önünde eşitlik, yasalar uyarınca ku¬rulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil ve kamu¬ya açık bir duruşma hakkına yer verilmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.