Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 14: Yaşama Hakkı

682
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 14: Yaşama Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1984
27 Temmuz 1982 tarihinde, 378 sayılı toplantıda kabul edilen genel yorum No. 6 (16)'da İnsan Haklan Komitesi, Medeni ve Si¬yasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 6. maddesinin 1. paragrafında beyan edilen yaşama hakkının olağanüstü hallerde dahi askı¬ya alınamayacak bir hak olduğuna dikkat çekmektedir. Yaşama hak¬kı, aynı zamanda BM Genel Kurulu'nda 10 Aralık 1948 tarihinde ka¬bul edilen İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nin, (Universal Declarati-on ofHuman Rights), 3. maddesinde de beyan edilmiştir. Hak, tüm in¬san haklarının temel dayanağını teşkil etmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Yaşam Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.