Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 15: Sözleşme Çerçevesinde Yabancıların Durumu

683
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 15: Sözleşme Çerçevesinde Yabancıların Durumu
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1986
Genellikle, taraf Devlet raporları, taraf Devlet'in Sözleşme'deki her bir hakkı "kendi ülkesinde yaşayan ve yetkisi altında bulunan bütün bireylere" (2. madde, 1. paragraf) sağlama yükümlülüğünü göz ardı etmektedir. Sözleşme'de yer alan haklar karşılıklılık, uyrukluk veya vatansızlık durumları dikkate alınmadan herkese tanınmalıdır. Bu nedenle genel kural, Sözleşme'deki her bir hakkın, herhangi bir ayrım gözetilmeden hem vatandaşlar hem de yabancılar için sağlanmasıdır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Mülteci Hakları
Göçmenler/Yabancılar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.