Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 16: Özel Hayatın Gizliliği

684
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 16: Özel Hayatın Gizliliği
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1988
17. maddeye göre, hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ya da haberleşmesine keyfi ya da yasadışı olarak müdahale edilemez; hiç kimsenin şeref ve itibarına yasal olmayan tecavüzlerde bulunulamaz. Komite'ye göre, bu hak gerek Devlet otoriteleri, gerekse herhan¬gi bir gerçek kişi veya tüzelkişiden kaynaklanan her tür müdahale ve saldırıya karşı koruma altına alınmalıdır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Özel Hayatın Korunması Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.