Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 17: Çocuk Hakları

685
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 17: Çocuk Hakları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1989
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 24. maddesi, her çocuğun ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da top¬lumsal köken, mülkiyet ya da doğum bakımından hiçbir ayrım göze¬tilmeksizin, reşit olmayan kişi statüsünün gerektirdiği koruma tedbir¬lerinin ailesi, toplumu ya da Devlet'i tarafından alınması hakkını tanımaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.