Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 20: İşkencenin, Zalimane, İnsanlık dışı ya da Küçük Düşürücü Muamele ya da Cezalandırmanın Yasaklanması

688
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 20: İşkencenin, Zalimane, İnsanlık dışı ya da Küçük Düşürücü Muamele ya da Cezalandırmanın Yasaklanması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1992
Mevcut genel yorum, genel yorum No. 7'nin (on altıncı otu¬rum, 1982) içeriğini yansıtmakta ve genişletmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.