Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 21: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Herkese İnsanca Davranılması

689
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 21: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Herkese İnsanca Davranılması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1992
Bu genel yorum, genel yorum No. 9'un (on altıncı oturum, 1982) içeriğini yansıtmakta ve geliştirmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.