Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 22: Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü

690
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 22: Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1993
18. maddenin, 1. paragrafında düzenlenen herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne (herkesin istediği inanca sahip olması da dâhil olmak üzere) sahip olması geniş kapsamlı bir haktır. Bu hak, her konuda, kişisel görüşlerde, bir dine ve inanca sahip olmakta özgür ola-bilmeyi ve bunları bireysel ya da toplu olarak ortaya koyabilme özgürlüğünü içerir. Komite, taraf Devletlerin düşünce özgürlüğü ve vicdan özgürlüğünün, din ve inanç özgürlüğüyle eşit şekilde korunmasına özen göstermeleri gerektiğini belirtmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.