Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 24: Sözleşme'ye ve İhtiyari Protokollere Onay veya Katılma Aşamasında Konulan Çekincelerle veya Sözleşmenin 41. Maddesi Çerçevesinde Gerçekleştirilen Beyanlarla ilgili Konular

692
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 24: Sözleşme'ye ve İhtiyari Protokollere Onay veya Katılma Aşamasında Konulan Çekincelerle veya Sözleşmenin 41. Maddesi Çerçevesinde Gerçekleştirilen Beyanlarla ilgili Konular
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1994
1 Kasım 1994 tarihi itibariyle, Medeni ve Siyasi Haklara İliş¬kin Uluslararası Sözleşme'ye taraf olan 127 Devletten 46'sı, kendi ara¬larında Sözleşme'deki yükümlülüklerin kabulüne ilişkin toplam 150 adet çekince koymuştur. Bu çekincelerden bir kısmı, Sözleşme'deki belirli haklan sağlama ve güvence altına alma yükümlülüğünü kabul et¬meme şeklindedir. (...) Komite bu nedenle gündeme gelen uluslararası hukuk ve insan haklan politikalarına genel yorumunda değinme gere¬ğini duymuştur. Genel yorum, çekincelerin ileri sürülmesine yönelik uluslararası hukuk ilkelerini, çekincelerin kabulüne ilişkin prensipleri ve çekincelerin yorumlanmasını açıklamaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.