Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 25: Kamu Yönetimine Katılma, Oy Kullanma ve Seçilme Hakkı

693
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 25: Kamu Yönetimine Katılma, Oy Kullanma ve Seçilme Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1996
Sözleşme'nin 25. maddesi, her yurttaşın kamu yönetimine katılma, oy kullanma ve seçilme ve kamu hizmetlerine girme hakkını tanımakta ve korumaktadır. Sözleşme, anayasalara veya hükümet şekillerine bağlı kalmaksızın taraf Devletlerin yurttaşların bu haklardan faydalanabilmesi için gerekli yasama tedbirlerini ve idari tedbirleri al¬malarını öngörmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Seçme ve Seçilme Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.