Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 26: Yükümlülüklerin Sürekliliği

694
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 26: Yükümlülüklerin Sürekliliği
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1997
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Sözleşme'nin ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir hüküm içermemektedir ve ayrıca Sözleşme'yi fesih etme veya Sözleşme'den çekilme imkânı tanınmamaktadır. Sonuç olarak, Sözleşme'nin sona ermesi, fesih veya Sözleşme'den çekilme imkânı Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nde yer alan uygulanabilir örf ve adet hukuku kuralları çer¬çevesinde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda Sözleşme, tarafların fesih veya çekilme ihtimalini kabul etme niyetleri tespit edilmedikçe veya fesih veya çekilme hakkı Sözleşme'nin niteliğinden zımnen çıkarılmadıkça feshe veya çekilmeye tâbi değildir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.