Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 28: Erkek ve Kadınların Eşit Haklara Sahip Olması

696
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 28: Erkek ve Kadınların Eşit Haklara Sahip Olması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2000
Komite, son yirmi yıl içinde edindiği tecrübe doğrultusunda, Sözleşme'nin 3. maddesine ilişkin genel yorumunu güncelleyip, genel yorum No. 4'ü (on üçüncü oturum, 1981) değiştirme kararı aldı. Mev¬cut gözden geçirme, bu maddenin kadınların Sözleşme ile korunan haklardan yararlanması üzerindeki önemli etkisinin dikkate alınması¬nı hedeflemektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.