Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 30: Sözleşme'nin 40. Maddesi Çerçevesinde Taraf Devletlerin Raporlama Yükümlülükleri

698
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 30: Sözleşme'nin 40. Maddesi Çerçevesinde Taraf Devletlerin Raporlama Yükümlülükleri
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2002
Taraf Devletler, Sözleşme'nin 40. maddesine uygun olarak, Sözleşme'nin ilgili Devlet açısından yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ve, daha sonra, ayrıca Komite'nin bu yöndeki talepleri doğrultusunda rapor verme yükümlülüğü altındadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.