Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 31: Taraf Devletlerin Genel Hukuki Yükümlülüklerinin İçeriği

699
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 31: Taraf Devletlerin Genel Hukuki Yükümlülüklerinin İçeriği
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2004
Bu genel yorum, genel yorum No. 3'te belirtilen prensipleri yansıtarak ve genişleterek onun yerini almıştır. Ayrımcılık yasağını düzenleyen 2. maddenin, 1. paragrafına genel yorum No. 18 ve genel yo¬rum No.28'de yer verilmiştir. Genel yorum No. 31, genel yorum No. 18 ve 28 ile birlikte değerlendirilmelidir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.